Polityka prywatności

1.  Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności  firmy Michał Piotrowski,  ul. Świetlana 67, 66-446 Osiedle Poznańskie, e-mail  biuro@myaqua.pl, zwana dalej administratorem.

2.  Administrator pozyskuje dane osobowe od klientów.  Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest zgoda użytkownika, dobrowolne wypełnienie formularza, dobrowolne wypełnienie kwestionariusza, przesłanie wiadomości e-mail z zapytaniem. Administrator pozyskuje w ten sposób imię, nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail użytkownika. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.

3.  Administrator umożliwia każdemu użytkownikowi:

-  dostępu do swoich danych osobowych,

-  sprostowania danych osobowych,

-  usunięcia danych osobowych,

-  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

-  przeniesienia danych osobowych.

Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego..

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, użytkownik powinien:

-  wystosować odpowiednie pismo lub wiadomość e-mail z odpowiednią prośbą

-  przesłać je na adres korespondencyjny administratora, dostarczyć osobiście lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej

Administrator wykonuje żądanie użytkownika niezwłocznie. Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i skutkować będzie prawdopodobnie uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jego dane przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

4.  Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu realizacji złożonego przez użytkownika zamówienia oraz celem przesłania użytkownikowi spersonalizowanej informacji handlowej.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi wymóg umowny oraz jest niezbędne do wykonania umowy. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez Państwa produktów/usług. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia.

Podając adres e-mail, wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji (w tym informacji handlowej) za pomocą środków komunikacji elektronicznej od administratora oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Proszę pamiętać, że w każdym momencie może Pan/Pani odwołać ww. zgodę, przesyłając do nas informację z prośbą o wycofanie zgody.

Przechowujemy Państwa dane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do Państwa spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.

Przypominamy, że w każdym czasie mogą Państwo usunąć dane.

5.  Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

7.  Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

MyAqua Michał Piotrowski.

Menu