Ostatnie Artykuły

Miernik TDS: Twoje narzędzie do pomiaru jakości wody

Wysłany dnia1 Miesiąc temu

Co to jest TDS? Jak obliczyć TDS? Ile TDS powinno być w wodzie pitnej? Jak działa miernik TDS?

Zostały zaprojektowane, aby sprostać growing jakości wody wewnątrz naszych domów i biznesów. Przyjrzyjmy się bliżej temu istotnemu narzędziu.

1. Czym jest TDS?

TDS (Total Dissolved Solids) to wskaźnik łącznej zawartości wszystkich ruchomych naładowanych jonów w roztworze wodnym. Do tego zaliczają się: minerały, sole i metale. Wskaźnik TDS jest powiązany z czystością wody oraz efektywnością systemów oczyszczania wody. Składniki te mogą pochodzić z różnych źródeł - naturalnych i nienaturalnych - takich jak liście, plankton, piasek, muł, odpady przemysłowe czy ścieki.

Należy podkreślić, że wartość TDS odnosi się tylko do składników obecnych w wodzie, które przewodzą prąd. Nie uwzględnia innych cząstek, które nie mają takich właściwości. Dlatego pomiaru TDS nie można odnieść do ogólnego zanieczyszczenia wody.

2. Jak działa miernik TDS?

Miernik TDS działa na podstawie sprawdzenia przewodnictwa elektrycznego. Czysta woda najbliższa wzorowi H2O ma praktycznie zerowy wskaźnik TDS. Pomiary odbywają się na podstawie konduktometrii, pomiaru przewodności wody, który pozwoli ustalić ilość rozpuszczonych substancji.

3. Ile TDS powinno być w wodzie pitnej?

Przewodność wody pitnej w Polsce nie powinna być wyższa niż 2500 µS/cm a więc około 1250 ppm. Ciekawostką jest fakt, że w wielu krajach już przy 1000 ppm woda jest uznawana za niezdatną do spożycia.

4. Kto potrzebuje miernika TDS?

Tego typu urządzenia są niezastąpione przede wszystkim dla akwarystów, hobbystów parzących kawę oraz osób prowadzących uprawy hydroponiczne. Dodatkowo, mierniki TDS są stosowane do pomiaru jakości wody w zbiornikach basenowych i w SPA.

Pomocne mogą być również w zakładach przemysłowych, gdzie wysokość TDS może wpływać na stan urządzeń hydraulicznych. Branża uzdatniania wody proponuje kilka sposobów na redukcję TDS, takich jak filtracja na węglu aktywnym, odwrócona osmoza, destylacja czy dejonizacja.

5. Jak używać miernika TDS?

Przeprowadzenie testu miernikiem TDS jest proste. Miernik należy włączyć i zanurzyć w badanej wodzie. Na wyświetlaczu zaczną pojawiać się cyfry. Jeśli wynik się zatrzyma, oznacza, że jest wynikiem ostatecznym. Na stabilizację wyniku należy poczekać około 10 sekund.

Podsumowując, miernik TDS to niezbędne narzędzie do monitorowania jakości wody pitnej, w akwariach, basenach czy w firmach przemysłowych. Zapewnia komfort psychiczny, potwierdzając, że woda, którą pijemy lub używamy, jest czysta i bezpieczna. Pamiętajmy jednak, że miernik TDS nie jest w stanie wykryć wszystkich potencjalnych zanieczyszczeń - do pełnej analizy jakości wody może być potrzebny szerszy zestaw narzędzi i testów.

Na zakończenie, jest jeszcze jedno ważne pytanie - "Co to jest TDS i EC?". EC to skrót od Electrical Conductivity - przewodnictwo elektryczne. Jest to innym wskaźnikiem używanym do pomiaru jakości wody, który jest powiązany z poziomem TDS. TDS i EC są często używane zamiennie, ale odnoszą się do nieco różnych koncepcji i zjadą mierzone przy użyciu różnych urządzeń.

Menu